Latvijas Nacionālais arhīvs

Sarunas Melānijas Vanagas muzejā

08.10.2019

Amatas novada pašvaldība, Melānijas Vanagas muzejs, Ģikšu bibliotēka un biedrība "Amatas novada attīstības fonds" aicina 11. oktobrī uz gadskārtējo tikšanos Melānijas Vanagas muzejā sarunām par novada kultūrvēstures izzināšanu.

Sarunas sākas: 15.00

Sarunu tēmas:

Amatas pagasts kartēs no Zviedru laikiem 17.gs. līdz mūsdienām (Edgars Žīgurs),

Jaunie Ģikšu dabas pētnieki  par izzināto Aparnieku kalnā, Doļu pilskalnā un jaunatklājumiem Amatas pagastā (Dace Lāce),

"Pūķu" mājas saimniece par attieksmi pret kultūrvēsturiskajām vērtībām un pārsteigumiem savas mājas pagalmā (Ilze Dragone)

Par Melāniju Vanagu - viss internetā? (Ingrīda Lāce)

Par nacionālā dokumentārā mantojuma pētniecību lokālās vēstures izzināšanā (Anda Opoļska)

Visi laipni aicināti!

Plakāts

Turpinās Kultūras mantojuma satura digitalizācija

03.10.2019

   Projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” otrajā īstenošanas gadā turpinās kultūras materiālu digitalizācija un norit darbs pie informācijas sistēmu attīstības vēl sekmīgākai digitālā kultūras mantojuma satura pārvaldībai un izplatīšanai. Projektu īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka, Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde, Kultūras informācijas sistēmu centrs un Latvijas Nacionālais arhīvs.

Lasīt vairāk »

LVVA zinātniskie lasījumi noslēgušies

26.09.2019

Šī gada 24. un 25. gada septembrī Latvijas Kara muzejā norisinājās Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīva starptautiskie zinātniskie lasījumi “Dokumentārā mantojuma bagātības Latvijas arhīvos”. Atzīmējot LNA simto gadadienu, šajā gadā lasījumu referenti bija aicināti savos priekšlasījumos pievērst īpašu uzmanību vērtīgākajiem Latvijas arhīvos glabātajiem fondiem, dokumentu kolekcijām un kompleksiem. Līdz ar to abās lasījumu dienās tika izskanēja daudzveidīgs tematu loks (sīkāk skatīt šeit) ar plašām hronoloģiskajām robežām no 12. gs. līdz pat 20. gadsimtam.

Kopš 2014. gada, kad notika “Rīgai un rīdziniekiem” veltītie 1. lasījumi, šo gadu laikā Zinātniskie lasījumi ir ieguvuši regulāra pasākuma raksturu un līdzās pamatfunkcijām LVVA ir veiksmīgi iesaistījies pētniecībā, pētniecības rezultātu aprobācijā un popularizācijā. To apliecina žurnāla „Latvijas Arhīvi” sērijas „Latvijas Valsts vēstures arhīva zinātniskie lasījumi” tematiskie rakstu krājumi. Līdz šim interesentu grāmatplauktos nonākuši četri rakstu krājumi, kuriem par bāzi kalpojuši lasījumos izskanējušie referāti – „Rīga un rīdzinieki arhīva dokumentos” (2015), „Lokālās vēstures pētniecības iespējas arhīva dokumentos” (2016), „Starpkultūru vēsture Latvijas arhīvu dokumentos”(2017), „Vēstures lūzumpunkti un robežšķirtnes arhīvu dokumentos” (2018) un “Svētki un svinēšana arhīvu dokumentos” (2019).

Neliels ieskats:

Lasījumu 1.diena (24.09.2019.)

Lasījumu 2.diena (25.09.2019.)

 

VDK dokumentu publicēšanas vietne kgb.arhivi.lv ir papildināta ar jauniem dokumentiem

25.09.2019

Ir publicētas biogrāfiskas ziņas par bijušajiem LPSR valsts drošības iestāžu vadītājiem un to vietniekiem, kā arī Latvijas Nacionālā arhīva dokumenti, no kuriem šīs ziņas iegūtas.

Šos ierakastus var aplūkot šeit

Baltijas ceļam veltīta izstāde Kanādā

25.09.2019

16. septembrī Kanādā Otavas rātsnamā tika atklāta vēsturisko fotogrāfiju izstāde veltīta Baltijas ceļa 30. gadadienai. Izstādes veidošanā izmantotas fotogrāfijas arī no Latvijas Nacionālā arhīva. Fotoizstādes ir Latvijas vēstniecības Kanādā Latvijas valsts simtgades publiskās diplomātijas projekts. Izstāde tiks izstādīta arī Toronto, Hamiltonā un citur Kanādā.Izstādes atklāšana Otavas rātsnamā, Kanādā.