Latvijas Nacionālais arhīvs

Latvijas Universitātes studentu datu bāze

Datubāze Latvijas Universitātes studenti ir daļa no Latvijas Valsts vēstures arhīva un Latvijas Arhīvistu biedrības 2009. un 2010. gadā realizētā projekta „Latvijas augstskolu studenti. 1862–1945”, kuru atbalstīja Valsts Kultūrkapitāla fonds un kura tālejošais mērķis bija izveidot Latvijas augstskolās no 1862. līdz 1945. gadam studējušo personu datubāzi. Bija iecerēts, ka datubāze aptvers Latvijas Valsts vēstures arhīvā un Latvijas Valsts arhīvā uzglabātās Latvijas Universitātes, Rīgas Politehniskā institūta, Latvijas Konservatorijas, Mākslas akadēmijas un Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas audzēkņu – apmēram 45 000 personu – studiju lietas.

Šobrīd Studentu datubāze apkopo informāciju par personām, kas 1919.–1944. gadā uzsākušas studijas Latvijas Universitātē un kuru dokumenti atrodami Latvijas Valsts vēstures arhīva 7427. fondā "Latvijas Universitāte". Datubāze vienlaikus ir rādītājs trim no minētā fonda četrpadsmit aprakstiem:

Datubāze satur pamatinformāciju par personu un tās studiju procesu. Plašāku informāciju var iegūt no dokumentiem, kas atrodami studentu lietās:

Informācija, kas nepieciešama studentu lietu pasūtīšanai arhīvā, atrodama laukā „Fonds”, „Apraksts” un „Lieta”.