Latvijas Nacionālais arhīvs

Arhīvi

Latvijas Nacionālajā arhīvā, funkcionālo un teritoriālo struktūrvienību statusā, ir apvienoti 15 valsts arhīvi: