Latvijas Nacionālais arhīvs

Arhīvā uzkrātie dokumenti

Latvijas Valsts arhīvā ir uzkrāti:

 

Latvijas sociāldemokrātisko un komunistisko organizāciju dokumenti

           (1899 – 1991)

Padomju okupācijas perioda dokumenti (1940-1941; 1945 – 1990)

 

Latvijas Republikas dokumenti pēc valstiskās neatkarības atjaunošanas

 

Personu fondi

Personu fondi ir daudzveidīgi dokumentu kopumi, kas uzkrājušies sabiedriski nozīmīgu personu darbības, arī ģimenes vai dzimtas pastāvēšanas laikā. Personu dokumenti ir ne vien tradicionālā formāta papīra dokumenti, bet arī fotogrāfijas, fotofilmas, gleznas, skices, ex libris, diplomi, rokraksti u.c. dokumenti. Latvijas Valsts arhīvs uzkrāj Latvijas, kā arī ārvalstīs dzīvojošo ar Latviju saistīto politisko, sabiedrisko, zinātnes, kultūras un mākslas darbinieku dokumentus un kolekcijas.

 

Ārvalstu dokumenti

Lielākā daļa no ārvalstu dokumentu klāsta ir latviešu trimdas organizāciju dokumenti, sākot ar laika periodu pēc II Pasaules kara, kad Vācijā, Zviedrijā, Dānijā, ASV, Kanādā, Austrālijā un citās valstīs sāka veidoties latviešu kopas, biedrības, apvienības un draudzes. Dokumenti liecina par latviešu trimdas organizāciju darbību Latvijas neatkarības idejas uzturēšanā, nacionālās identitātes, valodas un kultūras stiprināšanā. Latvijas Valsts arhīvs turpina uzkrāt ārvalstu latviešu organizāciju dokumentus arī pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas