Latvijas Nacionālais arhīvs

Digitālās publikācijas

Photo

 

 

Rūpniecības attīstība Jelgavas pilsētā 50.-60.gados

 

 

 


Photo

 

 

Jelgavas pilsētas atjaunošana pēc 2.pasaules kara