Latvijas Nacionālais arhīvs

Arhīvā uzkrātie dokumenti

Ventspils zonālajā valsts arhīvā uzkrāti:

Piezīmes: